Działalność usługowa Katedry Chemii Organicznej,
Bioorganicznej i Biotechnologii:

  • Badania strukturalne metodą magnetycznego rezonansu jądrowego, spektroskopii w podczerwieni i rentgenografii strukturalnej;
  • Analiza strukturalna i ilościowa związków organicznych i ich mieszanin;
  • Opracowania technologii syntezy związków organicznych;
  • Przeglądy literaturowe z zakresu chemii i technologii organicznej;
  • Otrzymywanie substancji organicznych wysokiej czystości;
  • Synteza związków modelowych do badań z zakresu chemii medycznej, biotechnologii;
  • Otrzymywanie pochodnych węglowodanów, półproduktów do wytwarzania leków.

      Katedra posiada dostęp do aparatów:

NMR Varian 300 MHz
kontakt: Anna.Korytkowska-Walach@polsl.pl,  
                                                                                                    

NMR Varian 600 MHz
kontakt: Rafał.Jedrysiak@polsl.pl
            Miroslawa.Grymel@polsl.pl
            Tadeusz.Bieg@polsl.pl

spektrofotometrów IR Specord M80
kontakt:   Anna.Kuznik@polsl.pl

polarymetru AA-55
kontakt:   Gabriela.Pastuch@polsl.pl

spektrofotometru UV-VIS Cecil CE2501
kontakt: Gabriela.Pastuch@polsl.pl

spektrofotometru UV-VIS HITACHI U-2900
kontakt: Anna.Korytkowska-Walach@polsl.pl

 

dyfraktometru rentgenowskiego KUMA K4
kontakt:   Nikodem.Kuznik@polsl.pl

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
działalność usługowa